MALATYALI İSMAİL AĞA DARÜ'L-KURRASIDarü'l-kurra, Ağahamamı mevkiinde, Malatyalı İsmail Ağa Camii yanında idi.


MALATYALI İSMAİL AĞA DARÜ'L-KURRASI

Darü'l-kurra, Ağahamamı mevkiinde, Malatyalı İsmail Ağa Camii yanında idi. Fevkânî olan yapının altında İsmail Ağa'nın bir çeşmesi vardı. 1026 (1617) tarihinde, Babü'ssaâde Ağası İsmail Ağa tarafından cami ile beraber yaptırılmıştır.

Darü'l-kurranın mevcudiyetini bugün de mevcut olan çeşmenin kitâbesindeki "Hazreti Kur'an tilâvetine bina ettiren" ibaresinden anlıyoruz. Harap olan mektep, 1320 (1902) tarihinde camiin tamiri sırasında yıktırılmış ve altındaki çeşme de cami duvarının içine alınmıştır.