KALINOĞLU AHMET AĞA MEKTEBİMektep, Eski Hamam yakınında ve Hüsrev Ağa Camii yanında idi.


KALINOĞLU AHMET AĞA MEKTEBİ

Mektep, Eski Hamam yakınında ve Hüsrev Ağa Camii yanında idi. Ayvansarayî Hafız Hüseyin Efendi, Hadîkatü'l-Cevâmi adlı eserinde ve Hüsrev Ağa Mescidi bahsinde; "Mescidin bânisi Darü's-saâde Ağası Hüsrev Ağa'dır. Mihrab önünde medfundur. Minberini, Kalınoğlu denmekle maruf el-hac Ahmed Ağa koymuş ve bir mekteb dahi yaptırmıştır" demektedir.

Ahmed Ağa'nın kabri, Üsküdar'da Seyyid Ahmet Deresi'nin bir kolu yanında, İranlılar Camii'ne giderken yolun dönemeç yaptığı yerde ve solda, eski taş köprünün hemen yakınında ve mezarlık duvarının arkasındadır.