SARIGAZİ KÖYÜ KUYUSUSARIGAZİ KÖYÜ KUYUSU


SARIGAZİ KÖYÜ KUYUSU

Bu kuyu, Sarıgazi Lisesi bahçesinde idi. Eskiden buğday tarlası içinde idi. Mermer bilezi ğinde şu kitabe vardı: Şevketlû Sultan Abdülaziz Efendimiz Hazretleri'nin üçüncü / hazinedârı saâdetlû Ebr-i Keman Kalfa Hazretleri'nin hayratıdır / Fî seneti 1289 Safer 27 (5 Mayıs 1872)