DAVUT PAŞA İMARETİKara Nişancı Küçük Davut Paşa tarafından camii ile beraber yaptırılmıştır.


DAVUT PAŞA İMARETİ

Kara Nişancı Küçük Davut Paşa tarafından camii ile beraber yaptırılmıştır. Kara Davut Paşa Camii bahsine bakınız. Hadîka yazarı, Davut Paşa Camii'ni anlatırken bu imaretten hiç söz etmemiştir. Buna göre imaretin, 1770 tarihinden evvel yok olduğu söylenebilir. Bu imaretin mevcudiyetini 915 Ramazanı evasıtında (1510 senesi Ocak ayının başı) Kasımoğlu Hacı Hamza adına tanzim edilmiş bir vakfiyeden öğreniyoruz. Burada "Üsküdar be-nezd-i imaret-i Davud Paşa" ibaresi kullanılmıştır