FATİH İMARETİİmaret, İskele Camii ile Yeni Valide Sultan Camii arasında ve eski Bit Pazarı'nın bulunduğu yerde idi.


FATİH İMARETİ

İmaret, İskele Camii ile Yeni Valide Sultan Camii arasında ve eski Bit Pazarı'nın bulunduğu yerde idi. Yerine, 1709 tarihinde Yeni Cami İmareti yapılmıştır. Tarih yazarı Mehmet Neşrî'ye göre "seyyahlar umumiyetle geceyi burada geçiriyorlardı. 937 fievvalinde (Mayıs 1531) İstanbul'da bulunan El-Gazzî seyahatinin ilk gecesini burada geçirmişti." İmaret en korkulu günlerini Fatih Sultan Mehmet'in Gebze yakınında, Sultançayırı mevkiindeki vefatı sırasında yaşamıştı: Büyük hükümdarın zehirlendiği söylentilerinin ortalıkta dolaşması üzerine Gebze'den Üsküdar'a gelen yeniçeriler, İstanbul'a geçmek için bu imarete doluşmuşlardı.

Mehmet Neşri de 3/4 Mayıs 1481 gecesini bu imarette geçirmiş ve gördüğü olayları kitabında anlatmıştır. Babasının ölümü üzerine tahta davet edilen Bayezid-i Velî, 4000 süvari ile 21 Mayıs 1481'de Üsküdar'a gelmiş kayıkların hazırlanmasına kadar imarette dinlenmişti. Pek çok kadırga ve kayık hazırlayarak karşılamaya koşan devlet erkânı gibi, hemen bütün İstanbul halkı, yeni padişahı görmek için Üsküdar'a koşmuştu. Bu imaretin yanında Fatih'in Üsküdar Medresesi, civarında ise sonradan Bat Pazarı olan Sipahiler Çarşısı vardı. Pazar, 50 dükkândan mürekkep olup Rum Mehmet Paşa'nın vakfı idi.