HÜDAYİ AZİZ MAHMUD EFENDİ SEBİLİSebil aynı isimle bilinen meşhur türbenin önünde ve sofaya girilen kapının sağ tarafındadır.


HÜDAYİ AZİZ MAHMUD EFENDİ SEBİLİ

Sebil aynı isimle bilinen meşhur türbenin önünde ve sofaya girilen kapının sağ tarafındadır. Devrinden kaldığı muhakkaktır. Cami ve dergâh ile beraber veya bir müddet sonra yapılmıştır. Sebil büyük yayvan bir mermer tekneden ibarettir. Üzerinde ayrıca mermer kapağı vardır. Bu kapakta açılan bir gözden de su alınırdı. Bu göz pirinç bir kapakla kapatılırdı. Sebilin suyu arkasındaki kuyudan çekilmek suretiyle temin edilirdi. Sebilin camekân kısmında iki musluğu vardır. İsteyen abdest de alabilirdi. 1003 (1593-95) tarihinde veya bir müddet sonra yapılmış olup kitâbesi yoktur. Kuyunun suyu, Zemzem Kuyusu ile irtibatı olduğuna inanıldığından halk arasında pek makbul idi.