ABDÜLKERİM NADİR PAŞA YALISIABDÜLKERİM NADİR PAŞA YALISI


ABDÜLKERİM NADİR PAŞA YALISI

Abdülkerim Nâdir, (1807, Çırpan - 1883, Rodos) Osmanlı komutanı.


1807 yılında Kale yamağı Ahmet Ağa'nın oğlu olarak doğdu. 1827 yılında Asakir-i Mansure-i Muhammediye'ye girdi. Bu okulu bitirdikten sonra 1836-1841 yılları arası Viyana'da öğrenim gördü.
6. Ordu komutanlığı (1847), valilik, seraskerlik, bahriye nazırlığı, Meclisi Âli üyeliği yaptı. 1876'da Serdar-ı Ekremliğe getirilip, Aleksinaç Muharebesi'ni kazanarak Aleksinac'ı Bulgarlardan alıp önemli bir başarı kazandı. Ama II. Abdülhamid tarafından aynı yıl içinde görevden uzaklaştırıldı. 1876 yılında Rumeli Ordusu Başkomutanlığına getirildi. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlarında Rus ordularının Tuna nehri'ni geçmesini engelleyemedi. Başarısızlığı nedeniyle görevden alındı ve 18 Temmuz 1877 tarihinde yerine Mehmed Ali Paşa atandı. Yargılanmaya başlandı. Ancak savunmasının hükümeti güç duruma düşüreceği anlaşılınca, yargılanmasından vazgeçilerek önce Midilli'ye, sonra da Rodos'a sürüldü. 1883 yılında Rodos'ta öldü.


Wikimedia Commons'ta
Çırpanlı Abdülkerim Nadir Paşa ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunmaktadır.

vikipedia....

Yalı, İhsaniye'de, Yemen Fatihi Sinan Paşa Camii'nin sağ tarafında ve Topraklı Sokak üzerinde idi. Bir yar üzerine yapılmış olan yalının denize inen kademeli bir bahçesi ve dik bir merdiveni vardı. Yan tarafında ve yol aşırı yerde, Çürüksulu Ahmet Paşa'nın bugün Alman Misafirhanesi olarak kullanılan ahşap, aşı boyalı, güzel yalısı bulunmaktadır. Abdi Paşa da denilen Abdülkerim Paşa, 1807'de Doğu Rumelide Çırpan kasabasında doğmuş ve genç yaşında İstanbul'a gelerek bir müddet sonra yeni açılan Harbiye Mektebi'ne kaydolmuştur. Teğmen rütbesi ile ve henüz mektepte talebe iken, Üsküdarlı Çavuş Ahmet Efendi, Şam'da Fuat Paşa tarafından kurşuna dizdirilen Müşir Ahmet Paşa ve daha bir iki arkadaşıyla beraber tahsil için 1835'te Viyana'da Terezyanum Askeri Mektebi'ne gönderildi. Tahsilini tamamlayan ve bir çok hizmetlerde bulunan Abdi Paşa 1850'de müşir oldu. 1853- 55 Kırım Harbi sırasında Kafkas Cephesi kumandanlığı görevinde bulundu. 1862'de, Karadağ Seferi'ne iştirak etti. 1876'da Sırplara karşı zaferler kazandı. 1877'de ilân edilen Osmanlı Rus Harbi esnasında serdar-ı ekrem ünvanıyla genel kumandanlığı deruhte etti. Fakat, Rus ordularının Tuna'yı çok rahat bir şekilde geçmeleri üzerine Yıldız Sarayı'nın tüfekçilerinden Tahir Bey/Paşa'nın nezareti altında, tutuklu olarak, İstanbul'a getirildi ve divan-ı harbe verilmek üzere Bekir Ağa Bölüğü'ne hapsedildi. Abdülkerim Paşa mahkemede "Kusur ve hata oldu ise, bunun iki de bir Saray'ın işe karışmasından ileri geldiğini delilleriyle ortaya koydu. Hakkında hiç bir hüküm verilmediği halde evvelâ Limni Adası'na sonra da Rodos'a sürüldü. Orada zaruret içinde 1885 tarihinde Tanrı'nın rahmetine kavuştu.