BULGURLU ÇEŞMESİ (TEBERDAR MEHMET AĞA)BULGURLU ÇEŞMESİ (TEBERDAR MEHMET AĞA)


BULGURLU ÇEŞMESİ (TEBERDAR MEHMET AĞA)

Bulgurlu Camii'nin sağında asfalt üzerindedir.Muntazam kesme taşla yapılmış olup devrinin mimarisinin en güzel örneklerinden biridir.Taberdar Mehmet Ağa tarafından 1875 tarihinde yapılmıştır