ŞEHZADE ÖMER HİLMİ EFENDİ KÖŞKÜKöşk, Bağlarbaşı-Beylerbeyi arasında, Kuşbakışı Sokağı üzerinde, Şehzade ve son halife Abdülmecit Efendi'nin bugün de mevcut olan Arabesk Köşk'ünün karşısında idi.


ŞEHZADE ÖMER HİLMİ EFENDİ KÖŞKÜ

Köşk, Bağlarbaşı-Beylerbeyi arasında, Kuşbakışı Sokağı üzerinde, Şehzade ve son halife Abdülmecit Efendi'nin bugün de mevcut olan Arabesk Köşk'ünün karşısında idi. Bu köşk de Abdülmecit Efendi köşkü gibi Mısırlı Hıdiv İsmail Paşa tarafından 1870 tarihlerinde yaptırılmış ve sonradan 1910 tarihinde Ömer Hilmi Efendi'nin uhdesine geçmiştir. Şehzade Abdülmecit Efendi Köşkü bahsine bakınız. Ömer Hilmi Efendi, Sultan Reşat'ın sonuncu çocuğu olup 26 Cemaziyelevvel 1303 (2 Mart 1886)'da doğmuştur. Annesi Mihrengiz Kadın'dır. 3 Ekim 1910'da Gülnev Hanım'la, 16 Haziran 1914'te Bihter ve 12 Temmuz 1921'de Mediha Hanım'la evlenmiş sonra ikisinden de boşanmıştır. Babasının 7 Cemaziyelâhir 1329 (5 Haziran 1911)'de çıktığı Rumeli gezisine ağabeyi Ziyaeddin Efendi ile birlikte katılmıştı. 2 Kasım 1935'te vefat etmiştir. Harem ve selâmlıklı köşk, 50 dönümlük bir bahçe içindedir. Yirmidört odalı harem kısmı 1921 tarihinde yanmıştır.

Selâmlık kısmı elan bakidir. İki katlı olan bu ahşap yapı, kârgir bir bodrum katı üzerine oturtulmuştur. Geniş saçaklıdır. Dokuz oda ve bir salondan oluşan bu güzel bina yeni tamir edilmiştir. Bahçesini yüksek bir duvar çevirmektedir. İcadiye- Bağlarbaşı Yoluna ve Kuşbakışı Caddesi'ne açılan kapıları vardır. İkinci kapı yanında yığma taştan yapılmış bir su terazisi bulunmaktadır. Selâmlık kısmının sol tarafında hizmetçi dairesi ve ahırlar vardır. Bahçede çok nadide çam ve meyve ağaçları mevcuttur.