NEVFİDAN HATUN MEKTEBİBülbülderesi Caddesi üzerinde ve Feyziye Camii civarında idi.


NEVFİDAN HATUN MEKTEBİ

Bülbülderesi Caddesi üzerinde ve Feyziye Camii civarında idi. Mülhakadan olan bu eser 1924 tarihinde bakımlı idi.

Yapılış tarihi belli olmayan bu mektep Sultan II. Mahmut'un Baş kadını Nevfidan Hatun tarafından yaptırılmıştır.

Nevfidan Hatun, 15 Rebiyülâhir 1272 (27 Aralık 1855)'te vefat etti. Kabri eşi Sultan Mahmut Türbesi'ndedir. Fatih Çarşamba'da Murat Molla Mesnevihanesi'ne kitabeli bir sarnıç yaptırdı. Sarıgazı Köyü'nde de kitabeli bir çeşmesi vardır.