HAYDARPAŞA SAHRASI veya MESİRESİHAYDARPAŞA SAHRASI veya MESİRESİ


HAYDARPAŞA SAHRASI veya MESİRESİ

Hudutları: 
Haydarpaşa sahrası, Haydarpaşa Çayırı Sokağı, Karaca Ahmet İbrahim Ağa Bulvarı, Ankara asfaltı ve Marmara Denizi ile çevrili olan geniş alanı kaplar. Bu bölgeyi iki kısma ayırmak mümkündür.
1- Haydarpaşa Gar binasından İbrahim Ağa Camii'ne kadar uzanan, bir tarafı Haydarpaşa Çayırı Sokağı, diğer tarafı Behiç Bey Sokağı ile çevrili alçak geniş düzlük. 
2- Bu düzlüğe nazaran, kıyı şeridi bir yar halinde Kavak Deresi vadisine kadar uzanan yüksek platform. 
Boyu 1000 m. eni 375 m. olan birinci kısım 375.000 metre karedir. Yüksek platform ise, 750 m. boyunda 450 m. eninde olup 337.500 metre karedir. 
İsmi: 
Sultan III. Murat devrine (1574-1595) ait 991 (1583) tarihli bir mevacib (aylıklar) defterinde, İstanbul'da bulunan Padişah bahçeleri zikredilirken, burada bir 'Bahçe-i Haydarpaşa'nın bulunduğu görülmektedir. Evliya Çelebi Seyehatnamesi'nde, Haydarpaşa ismi ile kaydedilen bahçenin Sultan Süleyman (1520-1566) yapısı olduğu yazılıdır. Evliya Çelebi'nin muasırı olan Ermeni yazar Eremya Çelebi (1637-1695), İstanbul Tarihi, adlı eserinde: "Üsküdar Bahçesi"...nden "daha ileride İmparator mevkilerinden biri olan Haydar Paşa vardır. Aziz patriklerin ictima ettikleri Konstantin Sarayı'nın burada bulunduğu rivayet edilir." der.