MOLLA BEY YALISIŞeyhülislâm Ahmet Muhtar Bey Yalısı-Piyale Paşa Yalısı ve Hıfzı Paşa Yalısı isimleri ile de bilinir.


MOLLA BEY YALISI

Şeyhülislâm Ahmet Muhtar Bey Yalısı-Piyale Paşa Yalısı ve Hıfzı Paşa Yalısı isimleri ile de bilinir. Yalı, Salacak sahilinde, Öğdül Sokak ile Salacak İskele Arka Sokağı arasında olup bu iki sokağa açılan kapıları vardır. Etrafını yüksek bir duvar çevirmiştir. Sahil kısmında ise, Abdi Paşa İskelesi ile Yedi Kardeşler Burnu arasında idi. Bu kısım sonradan Salacak Plajı ve gazinosu olmuştur. Bahçenin etrafında Ahmed Bey'in, Cafer Tayyar Paşa'nın ve meşhur tarihçi Abdurrahman Bey'in konağı vardı. Molla Bey Yalısı, Dr. Rıfat Osman Bey'in ifadesiyle: "gençliğimizde Hıfzı Paşa'nın tasarrufunda idi. Paşa'dan işittiğime göre, bir kaç asır evvel meşhur Piyale Paşa'nın yalısı burada imiş." Rıfat Osman Bey 1874 tarihinde Harem'de dünyaya geldiğine göre 1895 tarihlerinde yalı Hıfzı Paşa'nın malı idi. İstanbul'u çok iyi bilen Sermet Muhtar Alus da yalı için şunları söylüyor: Bugünkü Salacak Parkı'nın yerinde Molla Bey Yalısı vardı ki, oğulları kazasker payeli iki birader idi.

Molla Bey diye anılan zat Şeyhülislâm Ahmed Muhtar Beyefendi'dir. Kendisi, Sadrazam Koca Yusuf Paşa'nın torunu olup 1222 (1807)'de doğdu. 1288 Recebinin ikisinde (17 Eylül 1871) Şeyhülislâm oldu. Bir sene sonra ayrıldı. 1295 Rebiyülâhirinde (Nisan 1878)'de ikinci defa meşîhate getirildi ve kısa bir zaman sonra tekrar ayrıldı. 1300 Saferinin 11'inde (22 Kasım 1882) öldü.

Kabri, Üsküdar'da, İnadiye Tekkesi yanında ve Yedi Emirler Türbesi'nde idi. Bugün mevcut değildir. Âlim, edib ve şair idi. Kendisinin, Sadrazam Mahmud Nedim Paşa gibi Bektâşî olduğu söylenir. Oğulları amedî hulefasından Ali Haydar ve sudurdan (kazasker) Mustafa Haşim Bey'dir.