HÜSEYİN AVNİ PAŞA ÇEŞMESİ (PAŞA LİMANI ÇEŞMESİ)HÜSEYİN AVNİ PAŞA ÇEŞMESİ (PAŞA LİMANI ÇEŞMESİ)


HÜSEYİN AVNİ PAŞA ÇEŞMESİ (PAŞA LİMANI ÇEŞMESİ)

Diğer adı Paşa Limanı olan Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi, 1874 yılında Hüseyin Avni Paşa tarafından yaptırılmıştır. On musluklu olan Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi, Üsküdar'da Paşa Limanı Caddesi üzerinde yer alır. Tek yüzlü duvar çeşmesi olan Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi'nin arkasında önceden Yarımca Baba Tekkesi ve Hazire yer alıyordu. Ancak bu yapılar, günümüze ulaşamamıştır.

Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi

HÜSEYİN AVNİ PAŞA

Hüseyin Avni Paşa (d. 1819 - ö. 15 Haziran 1876) Abdülaziz saltanatında 15 Şubat 1874 - 26 Nisan 1875 Hüseyin Avni Paşa Çeşmesitarihleri arasında bir yıl iki ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Bir hükümet toplantısına yapılan silahlı saldırıda ölmüştür.

Hüseyin Avni Paşa,1821 yılında Isparta'nın Gelendost İlçesinde doğdu. Babasının adı Eşekçi Ahmed idi. Öğrenimi için, babası tarafında İstanbul'a yollandı. Çorlulu Ali Paşa Medresesin'de müderris olan dayısının yanına sığındı. Medresede Kur'an ve Arapça okudu. 1837 Temmuzunda nefer (er) olarak Harbiye'nin hazırlık sınıfına alındı. 8 ay sonra imtihanla onbaşı, 1839 Temmuzunda çavuş, sonra başçavuş oldu.

1842'de Mekteb-i Fünun-i Harbiyye-i Şahane'yi bitirerek 21 yaşında mülazım (teğmen) rütbesini aldı. 1849'da erkan-ı harb kolağası (kurmay kıdemli yüzbaşı) rütbesiyle 28 yaşında Harb Akademisin'den çıktı.

Hüseyin Avni Paşa, 1852 Haziranında binbaşı rütbesi ve "bey" ünvanı alarak Harbiye'ye taktik öğretmeni tayin edildi. 12 Haziran 1853'te yarbay rütbesiyle Şumnu'ya, sonra Sofya 'ya gönderildi. Daha sonra Vidin'deki tümenin kurmay başkanlığına getirildi.

Çatana zaferi üzerine Padişah Sultan Mecid, Hüseyin Avi Bey'e altın kabzalı kılıç, albay rütbesi verdi. Sonra mirliva (general) olarak Kars'a, oradan Şunmu'ya gönderildi. 1858'de Mekteb-i Harbiyye kumandanı, sonra mekatib-i askeriyye (askeri okullar) kumandanı oldu. Ocak 1868'te akeri şura reisi, Temmuz 1863'te müşir (mareşal) rütbesiyle Birinci Ordu Kumandanı oldu.

Hüseyin Avni Paşa, bir Cuma selamlığı töreninde Sultan Abdülaziz'in eşlerinden bir kadınefendi'ye sözle sarkıntılık etmiş, bu olay duyulunca Birinci Ordu Kumandanlığından alınarak kendisine 14 ay boyunca hiç görev verilmedi. Rumlar ayaklanınca, 7 Mart 1867'de Girit'e yollandı. 29 Kasım 1867'de Girit Eyalet Valisi oldu. 9 Şubat 1869'da Serasker (Genel Kurmay Başkanı) olarak ilk defa imparatorluk hükümetine girdi.

15 Şubat 1874 - 26 Nisan 1875 tarihleri arasında sadrazam oldu. 30 Mayıs 1876 tarihinde yapılan ve Midhat Paşa'yla birlikte padişah Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan hükümet darbesinin liderlerinden biriydi. Ancak 15 Haziran 1876 gecesi Midhat Paşa'nın Beyazıt'taki evinde bir hükümet toplantısına katılırken devrik padişah Abdülaziz'in kayınbiraderi Çerkes Hasan'ın konağı basarak yaptığı katliam sırasında yaşamını kaybetti.

iam istanbul tv.....

 

H.1291,M.1874 tarihinde Hüseyin Avni Paşa tarafından yaptırılmıştır.Paşa Limanı Kuzguncuk Yolu üzerindedir.

belediye....