SERVİLİ SELİM PAŞA YALISI ve KÖŞKÜSelim Paşa Yalısı, Ayazma Camii önünde ve bugün mevcut olmayan Ayazma İskelesi yanında Köşkü ise, Küçük Çamlıca'da Nişantaşı mevkiinde olup bağı pek ünlü idi.


SERVİLİ SELİM PAŞA YALISI ve KÖŞKÜ

Selim Paşa Yalısı, Ayazma Camii önünde ve bugün mevcut olmayan Ayazma İskelesi yanında Köşkü ise, Küçük Çamlıca'da Nişantaşı mevkiinde olup bağı pek ünlü idi. Uzun bir ömür süren Paşa, 89 yaşında olduğu halde bu köşkte vefat etmiştir. Girit adası'nın Servi Kasabası'nda doğduğu için Servili denilen Selim Mehmed Paşa, Akka muhafızlığı, Sayda ve Maraş valiliklerinde bulunmuştur. 1261 (1845)'te Üsküp vilayetine tayin ve 1264 (1848)'de azledilmiş ve değişik tarihlerde Kastamoni, Konya vilayetlerinde, Anadolu müşirliğinde, Batum kumandanlığında, hassa müşirliğinde hizmet edip 1289 Recebinin üçünde (6 Eylül 1872) vefat etti.