KARAKADI MEKTEBİ (İSMAİL AĞA MEKTEBİ)Mektep, Selâmiali Efendi Caddesi üzerinde ve Çingene Fırını Camii'nin kıble tarafında idi.


KARAKADI MEKTEBİ (İSMAİL AĞA MEKTEBİ)

Mektep, Selâmiali Efendi Caddesi üzerinde ve Çingene Fırını Camii'nin kıble tarafında idi. Okul Arpacılar kethüdası el-hac İsmail Ağa tarafından yapılmıştır.

Cami, 1000 (1591-92) tarihinde yapıldığına göre mektep 1610 yıllarında yaptırılmış olmalıdır. Çünkü okul camiin yapımından bir müddet sonra inşa olunmuştur. Bu eski ve tarihi yapıda, eski Üsküdarlıların bir çoğu feyiz almıştı. 1925-30 tarihlerinde tamire muhtaç durumda iken 1935 yılında yıkılmıştır.

Ahşap olan yapının bir kaç defa tamir edildiği muhakkaktır. "Karakadı Mektebi hocası meşhur Hacı Süleyman Efendi'nin annesi Zeynep Hanım 1314 (1896)'da vefat ederek Karacaahmet'te altı direkli türbe karşısında ve yol aşırı yerdeki kırmızı kiremitli türbeye gömülmüştür. Taşı mevuttur."