MİHRİMAH SULTAN SIBYAN MEKTEBİMektebin yeri ve yapılış tarihi belli değildir


MİHRİMAH SULTAN SIBYAN MEKTEBİ

Mektebin yeri ve yapılış tarihi belli değildir. Fakat, mektebin Sultantepe, Hacı Hesna Hatun Mahallesi'nde olduğu bilinmektedir. Hadîkatü'l-Cevâmi adlı eserde, Sultantepe'de bulunduğu yazılı olan Mumcubaşı Mescidi vardır. Mumcubaşı Mehmet Ağa tarafından yapılmış bulunan bu mabedin de yeri malum değildir. Servilik Caddesi ile Balçık Sokağı'nın birleştiği yerde, Arslan Ağa'nın 1056 (1646) tarihinde yaptırmış olduğu bugün de mevcut olan bir çeşme vardır. Mektebin, bu çeşmenin arkasında veya karşısındaki köşede Mumcubaşı Mescidi'nin altında olduğunu tahmin etmekteyim. Mektep ve mescit, 1900 tarihlerinde yok olmuştur. Balçık Sokağı köşesinde yaptırılan bir apartman inşaatı sırasında yapılan hafriyatta bir mermer sütun çıkarılmıştır. Üzerinde uzunlamasına yaprak motişeri olan bu taşın, bir silme olduğu kanısındayım.