MEHMET AĞA MEKTEBİ (KEMER ALTI SIBYAN MEKTEBİ)Mektep, Atpazarı semtinde ve Valide-i Atik Çeşmesi Sokağı'nın sol tarafındadır.


MEHMET AĞA MEKTEBİ (KEMER ALTI SIBYAN MEKTEBİ)

Mektep, Atpazarı semtinde ve Valide-i Atik Çeşmesi Sokağı'nın sol tarafındadır. Bugün mevcut olan bu eser, Darü's-saâde Ağası Mehmet Ağa tarafından 998 (1589-90) tarihinde Kemer Altı Camii ve Çeşmesi ile beraber yaptırılmıştır

. Mehmet Ağa'nın, Tabaklar Camii Sokağı ile Balcılar Yokuşu'nun birleştiği köşede, 995 (1587) tarihinde yaptırmış olduğu bir çeşmesi, namazgâhı ve su terazisi vardır. Kare plânlı mektep, kesme taştan tuğla hatıllı olarak yapılmış olup kirpi saçaklı ve ahşap çatılıdır.

Alt katında helâ ve bir oda bulunmaktadır. Taş ve dik bir merdivenden üst kattaki dershaneye çıkılmaktadır. Bunun yanında küçük bir oda daha vardır. Mektebin kapısı, Toptaşı Caddesi üzerindeki bir hana açılıyordu. Bu han, 1975 yılında yıkılmıştır. Hiç bir yerinde kitâbesi yoktur.