MEHMET AĞA MEKTEBİ (BULGURLU MESCİT MEKTEBİ)Mektep, İnkilâp Mahallesi'nde ve Bulgurlu Mescit'in karşısında idi.


MEHMET AĞA MEKTEBİ (BULGURLU MESCİT MEKTEBİ)

Mektep, İnkilâp Mahallesi'nde ve Bulgurlu Mescit'in karşısında idi

. Bu mescit bahisine bakınız. Günümüze kadar gelemeyen mektebin altında bir de sebil vardı. 1890 tarihlerinde yazılan, Mir'at-i İstanbul adlı eserin sahibi Mehmed Raif Bey, bu mektep ve sebili görmüş ve kapısı üzerindeki kitâbeyi eksik ve bazı kelimeleri yanlış olarak yazmıştır.

Tarihi ise, 1090 değil 1052 dir. Bu kitâbe, Bulgurlu Mescid'in tamiri sırasında duvarına dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır. Kitâbedeki Darü's-saâde Ağası Eski Mehmed Ağa sözünden mektebin,

Üsküdar'a bir çok eser kazandırmış ve 999 (1590)'da vefat ederek İstanbul'da, Çarşamba'da camii yanındaki türbesine gömülen Mehmed Ağa tarafından yaptırıldığı ve 1052'de de tamir edildiği anlaşılmaktadır. Mektep, 1176 (1763) tarihinde vefat eden Sadrazam Ragıb Mehmed Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır.