MAHPEYKER KÖSEM VALİDE SULTAN SUYU1050 (1640) tarihinde inşa ettirmiş olduğu cami, medrese, mektep, sebil, çeşme ve hamamı için getirtmişti.


MAHPEYKER KÖSEM VALİDE SULTAN SUYU

1050 (1640) tarihinde inşa ettirmiş olduğu cami, medrese, mektep, sebil, çeşme ve hamamı için getirtmişti.

Çeşmenin suyu mektep altındaki büyük depoda toplanırdı.

Su, Büyük Çamlıca Tepesi'nin kuzey tarafındaki Çakal Dağı (Çakıl Dağı) sırtlarından çı- karak Bulgurlu Köyü'ne ve buradan Küçük Çamlıca Tepesi'nin güney eteklerinden geçerek Nuhkuyusu Caddesi'ne gelirdi.

Allame Caddesi ile Şair Talât Sokağı'ndan akan su camiye ulaşırdı.