ŞEYHÜLİSLÂM ZEYNELABİDİN EFENDİ KONAĞIKonak, Sultantepe'de Mihrimah Sultan Camii yanından tepeye çıkan, eski adı Büyük Yokuş olan Yeni Dünya Sokağı'nın tam karşısına gelen yerde idi.


ŞEYHÜLİSLÂM ZEYNELABİDİN EFENDİ KONAĞI

Konak, Sultantepe'de Mihrimah Sultan Camii yanından tepeye çıkan, eski adı Büyük Yokuş olan Yeni Dünya Sokağı'nın tam karşısına gelen yerde idi. Üç katlı ahşap yapıya taş merdivenli bir yoldan gidilirdi. Bugün yerinde bir apartman vardır. Karşısında Hüseyin Hâki Bey'in, harem ve selâmlıklı büyük köşkü bulunuyordu. Zeynelâbidin Efendi, 15 Recep 1239 (16 Mart 1824) tarihinde bu konakta vefat ederek, İstanbul'da Topkapı Caddesi üzerinde Molla Gürani Camii karşısındaki Pîrî Paşa (Koruk) Camii hazîresine, büyük dedesi Şeyhülislâm Çelebizâde Asım Efendi'nin (öl. 1173/1760) yanına gömüldü. Zarif, nüktedan ve hazır cevap bir kişi olan Zeyni Efendi 22 Mart 1815'te meşîhat makamı na getirilmiş ve 27. 1. 1818 tarihinde de azledilmiştir.

Azline, 'Softalar Olayı ile Mum Kavgası' sebep olmuştur. "Şeyhülislâm azlinde Şeyhülislâm kapısının fenerini söndürmek geleneği vardı. Zeynelâbidin Efendi hoş konuşur, lâtîfeyi sever toplantılarda konuşması bizim Baykara'ya benzerdi.

Softaların mum kavgasından çıkan karışıklık üzerine görevinden atılınca "softaların mumu bizim feneri söndürdü." demiş. Daha önce Üsküdar'da Sultantepesi adlı yerde bir konak satın aldığı zaman Padişah da "efendi bari bir yalı alsaydın" der. Zeynelâbidin Efendi derhal: -Efendim, Şeyhülislâmlar yalılarda ancak görevlerinden atıldıklarında otururlar. Duâcınız ise azlolunduğum dakika her tarafım deniz kesilir, diye cevap vermiş.