AHMET PAŞA KUYUSUAHMET PAŞA KUYUSU


AHMET PAŞA KUYUSU

Doğancılar Caddesi üzerinde ve Doğancılar Camii'nin yakınında idi. 1924'te bakımlı hurda olan kuyu bugün mevcut değildir. Bânisi, Hacı Ahmet Paşa 996(1588) tarihlerinde vefat etmiştir. Vefatından evvel yaptırdığı türbesinde gömülüdür. Kuyuyu, inşa ettirdiği hamamın suyunu temin maksadıyla da açtırmış olabilir. Kuyu, Ahmet Paşa'nın vakıf eserlerine mülhak idi. Bu kuyu civarında ayrıca bir kuyu daha vardı.