KOCA MEHMET PAŞA SARAYISarayın Doğancılar Camii civarında olduğu sanılmaktadır.Sarayın Doğancılar Camii civarında olduğu sanılmaktadır. Evliya Çelebi, Koca Mehmet Paşa'nın Kanunî devri vezirlerinden olduğunu ve sarayının Üsküdar'ın en görkemli yapılarından biri bulunduğunu beyan eder. Hadîka yazarı ise: "Çakırcıbaşı Camii mihrabı önünde Sultan III. Mehmet Han vüzerasından Eğri Gazası'nda beraber bulunan Koca Mehmet Paşa medfundur." demektedir. Aynı yazar Vefeyât'ında da: "Vüzeradan iken 20 Muharrem 1007 (23 Ağustos 1598) tarihinde vefat etmiştir." der. Eğri Kalesi'nin muhasarası 24 Eylül 1596'da başlamış, 12 Ekim 1596'da fetihle son bulmuştur. Bu sefer sırasında ve 26 Ekim 1596 tarihinde meşhur Haç-Ova Meydan Muharebesi kazanılmıştır. Koca Mehmet Paşa bu seferden 22 ay sonra vefat etmiş ve Doğancılar Camii kıblesi önündeki mezarlığa gömülmüştür. Bu mezarlık 1920 tarihlerinde aynı caminin arka tarafına kaldırılmıştır. Paşa'nın şahidesi elan burada mevcuttur. Kabrin yanında Hanya Fatihi Hüseyin Paşa'nın mezarı vardı ki, bugün mevcut değildir. Hüseyin Paşa, Girit seferinden dönüp İstanbul'a geldiğinde 1088 (1677) tarihinde katl edilmiştir. Koca Mehmet Paşa'nın silindir şeklindeki şâhidesinin üzerindeki tarih 1010 (1601-2)'dir. Bir Sadaka Taşı biçiminde yapılan mezar taşının tepesinde, bozuk para koymak için oyulmuş bir çukurluk vardır. Buradan kabrin, vaktiyle yol kenarında bulunduğu anlaşılmaktadır.Sarayın Doğancılar Camii civarında olduğu sanılmaktadır. Evliya Çelebi, Koca Mehmet Paşa'nın Kanunî devri vezirlerinden olduğunu ve sarayının Üsküdar'ın en görkemli yapılarından biri bulunduğunu beyan eder. Hadîka yazarı ise: "Çakırcıbaşı Camii mihrabı önünde Sultan III. Mehmet Han vüzerasından Eğri Gazası'nda beraber bulunan Koca Mehmet Paşa medfundur." demektedir. Aynı yazar Vefeyât'ında da: "Vüzeradan iken 20 Muharrem 1007 (23 Ağustos 1598) tarihinde vefat etmiştir." der. Eğri Kalesi'nin muhasarası 24 Eylül 1596'da başlamış, 12 Ekim 1596'da fetihle son bulmuştur. Bu sefer sırasında ve 26 Ekim 1596 tarihinde meşhur Haç-Ova Meydan Muharebesi kazanılmıştır. Koca Mehmet Paşa bu seferden 22 ay sonra vefat etmiş ve Doğancılar Camii kıblesi önündeki mezarlığa gömülmüştür. Bu mezarlık 1920 tarihlerinde aynı caminin arka tarafına kaldırılmıştır. Paşa'nın şahidesi elan burada mevcuttur. Kabrin yanında Hanya Fatihi Hüseyin Paşa'nın mezarı vardı ki, bugün mevcut değildir. Hüseyin Paşa, Girit seferinden dönüp İstanbul'a geldiğinde 1088 (1677) tarihinde katl edilmiştir. Koca Mehmet Paşa'nın silindir şeklindeki şâhidesinin üzerindeki tarih 1010 (1601-2)'dir. Bir Sadaka Taşı biçiminde yapılan mezar taşının tepesinde, bozuk para koymak için oyulmuş bir çukurluk vardır. Buradan kabrin, vaktiyle yol kenarında bulunduğu anlaşılmaktadır.