CENNETÂBÂD KASRI (SULTAN II MAHMUT KASRI -SÜRURÂBÂD KASRI)Kasır, Küçük Çamlıca Tepesi'nin (Eski Bulgurlu Dağı) güney batı eteklerinde idi.


CENNETÂBÂD KASRI (SULTAN II MAHMUT KASRI -SÜRURÂBÂD KASRI)

Kasır, Küçük Çamlıca Tepesi'nin (Eski Bulgurlu Dağı) güney batı eteklerinde idi. Küçük Çamlıca Suyu Mesiresi'ndeki 1064 (1654) tarihli çeşmenin önünden tepeye doğru bakıldığında, sol tarafta ileride, yalnız bir tek çam ağacı görülür.

Kasır, işte bu ağacın önünde idi. Fevkalâde güzel bir manzaraya sahip olan bu yapıdan günümüze bir su haznesi ve bazı tonoz kemer bakiyeleri kalmıştır.

Fazla büyük olmayan altı kârgir, üstü ahşap olması lâzım gelen bina, H. 1064 yılında, çeşme ve namazgâhın inşası sırasında yapılmıştır.