KOCA SİNAN PAŞA SARAYISadrazam Sinan Paşa'nın bu muhteşem sarayı, Salacak semtinde ve tahminen Çürüksulu Ahmet Paşa Köşkü'nün bulunduğu yerde veya civarında idi.


KOCA SİNAN PAŞA SARAYI

Sadrazam Sinan Paşa'nın bu muhteşem sarayı, Salacak semtinde ve tahminen Çürüksulu Ahmet Paşa Köşkü'nün bulunduğu yerde veya civarında idi. Üsküdar'ın bu mahallesi hâlâ Sinan Paşa'nın ismiyle yad edilmektedir. Paşa, 1575 tarihlerinde bu mahalleyi yaptırdığı zaman, mahallenin nüvesini teşkil eden cami, çeşme, hamam ve bir çarşı inşa ettirmişti. Bunlardan cami ve çeşme bugün de mevcuttur. Paşa, 6 Aralık 1582 tarihinde sadaretten azledilmiş ve bunun verdiği üzüntü ile Üsküdar'daki bu sarayına kapanarak "âh-ı derd-nâk-i hasret" çekerek vakit geçirmişti. Kendisinin Üsküdar civarında bir de çiftliği olduğu söylenmektedir. Sinan Paşa'nın oğlu Muhannes Mehmet Paşa, bu sarayda vefat etmiş ve babasının saray civarın yaptırdığı cami hazîresine gömülmüştür. Sinan Paşa'nın 1004 Şabanının beşindeki (Nisan 1596) vefatı üzerine sarayın, oğlu Mehmet Paşa'nın uhdesine geçtiği sanılmaktadır. Çok vesveseli olan Mehmet Paşa, 1014 Cemaziyelevvel (Eylül-Ekim 1605)'te vefat etmiştir. Bundan sonra saray, Sinan Paşa Vakfı'nın mütevellisi tarafından Musahib Mustafa Paşa'nın varislerine kira ile verilmiştir. Mustafa Paşa bu saray civarında, 1094 (1682) tarihinde ve bugün de mevcut olan güzel bir çeşme yaptırmıştır. Mustafa Paşa, IV. Mehmet'in kızı Hatice Sultan ile 1086 (1675) senesinde evlendirilmiştir. Paşa'nın 1686'daki vefatı üzerine, kira ile oturmakta olduğu saray bilinmeyen bir tarihte kendisine temlik edilmiş ve sonradan evlendirildiği Sadrazam Hasan Paşa ile yazları burada oturmuştur. Sarayın bir tarafında Safiye Sultan Sarayı bulunuyordu. Safiye Sultan, II. Mustafa'nın kızı olup 13 Ekim 1696'da doğdu. Üç defa evlendi ve 1192 Rebiyülâhirinde (15 Mayıs 1778)'de vefat etti. Kabri, Kanunî Sultan Süleyman Türbesi'nin kapısı karşısındadır. İstanbul'da, Halıcılarköşkü'nde bir çeşmesi ve sarayı vardı. Sarayı vefatında kızı Zahide Hanım Sultan'a ihsan olunmuştur. Sinan Paşa Sarayı'nın diğer tarafında ve Topraklı Sokak nihayetinde de Cebecibaşı Bostanı bulunuyordu. Bu bostan yakın tarihlere kadar mevcuttu. Saray ile Sinan Paşa Camii arasındaki dört yol ağzında, küçük bir çarşı vardı. Burada, Sinan Paşa'nın yaptırdığı tek hamam, bir kahvehane ve dört dükkân bulunuyordu. Çevrede ise evler, sahilde de Cebecibaşı ve Ebubekir Usta'nın kayıkhaneleri mevcuttu.