KEVAKİBÎZÂDE KONAĞIÜsküdar'da, Selâmsız (Selâmi Ali Efendi) Caddesi üzerinde, Solak Sinan Camii ile Toygar Hamza Camii yakınında ve Kevakibîzâde Çıkmazı ile Solak Çıkmazı arasında idi.


KEVAKİBÎZÂDE KONAĞI

Üsküdar'da, Selâmsız (Selâmi Ali Efendi) Caddesi üzerinde, Solak Sinan Camii ile Toygar Hamza Camii yakınında ve Kevakibîzâde Çıkmazı ile Solak Çıkmazı arasında idi. Konağın bahçesi, kademeli bir şekilde, Hacı Mutu Sokağı'na kadar uzanıyordu. Bugün yerinde evler vardır. Konağın, Şeyh el-Kevakibî'nin oğlu Veliyüddin Efendi tarafından yaptırıldığı veya babasından intikal ettiği tahmin edilmektedir. Veliyüddin Efendi 1140 (1727) tarihinde vefat etti. Kabri, Karacaahmet Mezarlığı'nda, 2. Ada'da ve H Bölümü'ndedir. Sicill-i Osmanî yazarı Kevakibîzâde (Yıldızlar Oğlu) için şu bilgiyi vermiştir: "Şeyh Mehmed Efendi'nin oğlu olup 1066 Zilhiccesi'nde (Eylül 1656) doğdu. Müderris, molla, Mekke Kadısı oldu. 1126 (1714)'da İstanbul kadısı oldu. Bir sene sonra azl edilerek Halep'e ikamete gönderildi. İki sene sonra afv olundu. 1130 (1718)'da Anadolu Kadıaskeri olup bir sene sonra azl ile Midilli'ye sürüldü. Kısa bir zaman sonra geri getirildi ve 1134 (1722)'de Rumeli Kadıaskeri oldu. Fâzıl, güzel ve vakur bir zat idi. Oğlu, Abdülbaki Efendi müderris ve Selânik Mollası olup 1150 (1737)'de vefat etti. Diğer oğlu, Feyzullah Efendi mevaliden olup 1785 tarihlerinde vefat etti. Bunun oğlu sudurdan Raşid Efendi'dir."