İHSANİYE İSA AĞA ÇEŞMESİİHSANİYE İSA AĞA ÇEŞMESİ


İHSANİYE İSA AĞA ÇEŞMESİ

Üsküdar’da Karlıkbayırı’nda İhsaniye İskele Sokağı ile İhsaniye Camii Sokağı’nın kesiştiği köşede bulunan bu çeşme, kitabeli mermer bir ayna taşı vardır. Üzerindeki üçgen biçimindeki oymalı olan alınlığı bügün yoktur. Alınlığın ortasında “ Ve minel mai külle şey’in hay” yazılı beyzî bir madalyon vardır. Çeşmenin haznesi yıkılmış, kendisi ise kısmen toprağa gömülmüştür. Kitabesi şöyledir:

“ Hazret-I Sultan Mahmud-I Adlî dadın kemleri”

“ Ya’ni İsâ Ağa ki ol zât-I pâk-I eshiyâ”

“Hâliyâ Darüssaade Ağası âli- cenab”

“Hazin-I Rabb-I kerîm ma’den-icûd-I atâ”

“ Hâl-ü şânı merhametdir cümle n3asa daimâ”

“ Kemal-I sarf-I himmet eyleyüb tehmîl-I hayr itdi”

“ Ola şayan-I dergâh-I kanul-I Hazret-I Mevlâ”

“ Gazanfer Ağa içün idüb bu çeşmeyi inşâ”

“ Vire Lûtf-I amîminden ana ecr-I lâ-yuhsâ”

“ Bihamdillâh vücud-ü masdar-I âsar-I hayr oldu”

“ Kime tevfik olur böyle eser bu çeşme-I zibâ”

“ İlâhi devlt-ü ikbal-ü ömrün ber-davâm eyle”

“Yazılsın defter-I hayri müdâm oldukça bu dünya”

“ Dal zammıyle Hâtif-I gayb söyledi târihini”

“ Çeşme-I ayn-ül hayatdan iç suyu eyle dua”

(1238)

su vakfı.......

 

H.1240,M.1824 yılında yapılmıştır.II.Mahmut devrinde yapılmış,banisi belli değildir. İhsaniye Çit sokak ile avcı sokak arasındadır.

Kaynak: üsküdar belediyesi...