TAVAŞİ HASAN AĞA MEKTEBİ (İNADİYE MEKTEBİ)Mektep, İnadiye Mektebi Sokağı üzerinde ve Tavaşi Hasan Ağa Camii önünde ve avlunun sokağa açılan kapısının sol tarafında ve şimdiki meşrutanın yerinde idi.


TAVAŞİ HASAN AĞA MEKTEBİ (İNADİYE MEKTEBİ)

Mektep, İnadiye Mektebi Sokağı üzerinde ve Tavaşi Hasan Ağa Camii önünde ve avlunun sokağa açılan kapısının sol tarafında ve şimdiki meşrutanın yerinde idi. Okulun kimin tarafından ve hangi tarihte yapıldığı belli değildir. Bânisi, Osmanlı devleti ricalinden olan Türk Ahmet Paşa'dır.

Kendisi 1716'da Varadin Muharebesi'nde şehid olmuştur. Ahmet Paşa'nın bu eserinden başka Çavuşbaşı semtinde de fevkânî bir mektebi ve çeşmesi vardır. Bu mektep ve çeşme bahsine bakınız. Boy Beyi Sokağı üzerinde bulunan bu mektep ve çeşmeyi 1116 (1704-5) tarihinde bina ettiğine göre,

Davut Paşa Camii yanındaki mektebi de bu tarihlerde yaptırdığı söylenebilir. Mimarî şekli de, şimdi mevcut olan Çavuşbaşı Mektebi'nin aynısı olmalıdır. Mektebin ne zaman yıkıldığı belli değildir. Camiin kaderi ile yakın ilişkisi olan mektep bir çok defa yanmış ve ihtimal 1250 (1834-35) tarihinden sonra yok olmuştur.