Şüca Bağları MesiresiŞüca Bağları Mesiresi


Şüca Bağları Mesiresi

Evliya Çelebi "Hazret-i Şüca' Baba, Battal Gazi'nin arkadaşlarından büyük ve keramet sahibi bir zattır. Bağ çapalar iken yılan zehirleyip ölmüştür. Şüca' Bağları içinde gömülüdür" demektedir. Ayvansarayî Hüseyin Efendi, Şeyh Selâmi Ali Efendi'nin 1104 (1692) tarihinden evvel Şüca' Bağları civarına bir mescit yaptırdığını söylüyor ki, bu mabet bugün de mevcuttur. Camiin ikinci bânisi, garip bir tesadüf olarak Şüca' Ahmed Paşa'dır. Şüca' Bağları, Bülbüldere Mezarlığı üst tarafında ve meşhur Selâmsız Meydanı'nın bulunduğu yerde veya civarında idi. Bu meydanda bugün Üsküdar Anadolu Lisesi binası vardır.