ALTUNÎZÂDE İSMAİL PAŞA HAMAMIBu tek hamam, Altunizâde ismi ile bilinen semtte ve bu semte adını veren camiin yan tarafında ve Koşuyolu üzerindedir.


ALTUNÎZÂDE İSMAİL PAŞA HAMAMI

Bu tek hamam, Altunizâde ismi ile bilinen semtte ve bu semte adını veren camiin yan tarafında ve Koşuyolu üzerindedir. Hamam, Ayan Meclisi azasından Müşir, İsmail Zühtü Paşa tarafından 1282 (1865-66) tarihinde cami ve çarşının yapılması sırasında inşa edilmiştir.

İsmail Paşa Camii ve köşkü bahislerine bakınız. Kapısı Koşuyolu'na açılan camekân kısmı, ahşap olup zemini tamamen mermer döşeli idi. Etrafında kapalı, açık soyunma yerleri ve tam ortada mermer, zarif bir fıskiye vardı. Bu kısım yıkılmış olup yalnız duvarlarındaki dolap yerleri bugün de görülmektedir. Camekân kısmına, sokaktan mermer dört basamakla çıkılıyordu.

Kemerli olmayan, mermer söveli bir kapıdan soğukluk kısmına girilir. Sol tarafta helâ ve temizlik yerleri bulunmaktadır. Bu kısma açılan ikinci bir kapıdan yan taraftaki arsaya çıkılmaktadır. Üzeri beşik tonoz çatı ile örtülüdür. Esas hamam kısmının ortasında bir büyük göbektaşı, dört köşesinde birer halvet ve bunlar arasında sofalar vardı. Halvetler ikişer, sofalar ise üçer kurnalı idi. Bu kısmın üzeri bir kubbe ile örtülmüştür.

Hamam, I. Dünya Harbi'nden sonra, semtin tenhalaşması üzerine terk edilmiş ve kısa bir zaman sonra da harab olmuştur.