AYAZMA HAMAMIAyazma adıyla anılan ünlü semtte olup aynı isimle bilinen camiin ve Ayazma İlköğretim Okulu'nun kıble tarafındadır.


AYAZMA HAMAMI

Ayazma adıyla anılan ünlü semtte olup aynı isimle bilinen camiin ve Ayazma İlköğretim Okulu'nun kıble tarafındadır. Yeri için Ayazma Camii vaziyet krokisine bakınız. Hamam, Enfiyehane Sokağı ile Öğdül Sokağı arasındadır. Bugün yalnız bazı duvarları kalmıştır.

Yığma taş ve tuğladan yapılmıştır. Ara duvarlarına ve esas yıkanma yerine bakarsak, küçük bir hamam olduğunu anlarız. Abdesthanesi, temizlik yeri, dört halveti ve külhaninin yerleri seçilebilmektedir. Hamam, Fatih veya Kanunî zamanında Ayazma Sarayı ile beraber ve bu sarayın halkı için yaptırılmış ve 1760 tarihinde de Ayazma Camii'nin vakfı olarak tamir edilmiş ve halka açılmıştır.

Hamamın esas ilk binası yığma taştan olup tamir sırasında ilâve edilen yerler ince tuğladan yapılmıştır. Bu durum, hamamın harabesinde açık olarak görülmektedir. Vakıf malı olduğu halde, sonradan Hile-i şer'iye ile özel mülkiyete geçmiştir. 1974 yılında hamamın şimdiki sahibi Öğdül Sokağı'na bakan tarafına dükkânlar inşa ettirmiştir. Hamamın, Birinci Dünya Savaşı sıralarında, halkın düştüğü koyu sefalet yüzünden, işlemez hale gelerek terkedildiği bilinmektedir.

Hamamın sağ tarafında ve iki sokak arasında uzanan büyük bir su deposu vardır. Bu hazne, Bulgurlu Köyü'nden getirtilen su ile dolar ve hamamın suyunu temin ederdi.

Hamamın bir müddet enfiye imalathanesi olarak kullanıldığı fakat kalitesinin iyi olmamasından terk edildiği rivayet edilmektedir.