ŞABAN EFENDİ SIBYAN MEKTEBİangi tarihte yapıldığı bilinmeyen bu klâsik okul, Muhyi Efendi Tekkesi'nin yan tarafında ve Salı Sokağı üzerinde idi


ŞABAN EFENDİ SIBYAN MEKTEBİ

Hangi tarihte yapıldığı bilinmeyen bu klâsik okul, Muhyi Efendi Tekkesi'nin yan tarafında ve Salı Sokağı üzerinde idi.

Sol tarafında ZeynepKâmil Hastahanesi bulunuyordu. XX. yüzyıl başlarında yıkılmıştır.