SÜLEYMAN PAŞA SIBYAN MEKTEBİMektep, Halk Caddesi ile Viransaray Sokağı'nın birleştiği yerde ve Şehid Süleyman Paşa Camii'nin ön tarafında idi.


SÜLEYMAN PAŞA SIBYAN MEKTEBİ

Mektep, Halk Caddesi ile Viransaray Sokağı'nın birleştiği yerde ve Şehid Süleyman Paşa Camii'nin ön tarafında idi. Bugün mevcut olmayan bu klâsik ve fevkânî yapının altında Süleyman Paşa'nın bir çeşmesi bulunuyordu.

Cami, 1098 (1687) tarihinde yapıldığına göre, okul da bu sıralarda yapılmış olmalıdır. Şehid Süleyman Paşa Camii bahsine bakınız. Harap durumda olan mektep, 1935 tarihlerinde yıkılmıştır.