SÜLEYMAN AĞA MEKTEBİMektep, Bulgurlu Köyü'nde ve Bulgurlu Caddesi üzerinde olup, Bulgurlu Camii ile Hamamı arasındadır.


SÜLEYMAN AĞA MEKTEBİ

Mektep, Bulgurlu Köyü'nde ve Bulgurlu Caddesi üzerinde olup, Bulgurlu Camii ile Hamamı arasındadır.

Sultan I. Mahmut (1730-1754)'un silâhdarlarından Süleyman Ağa tarafından 1169 (1755- 56) tarihinde yapılmıştır. Mektep, zamanla harap olduğundan Haydar Paşa tarafından 1289 (1872)'de tamir edilmiş ve bu esnada eski hüviyetini tamamen kaybetmiştir.

Sultan II. Abdülhamit devri ricalinden olan Haydar Paşa, bu onarım sırasında mektebi, zemin katı kârgir, üstü ahşap hale getirmiş ve kapı üzerindeki mermer kitâbesini de, mektebin cami avlusuna bakan yan duvarı üzerine naklettirmiştir.