ÇİNİLİ HAMAMIÇinili ismiyle bilinen semtte ve bu semte ismini vermiş olan camiin karşısındadır.


ÇİNİLİ HAMAMI

Çinili ismiyle bilinen semtte ve bu semte ismini vermiş olan camiin karşısındadır. Çınçınlı Hamam Sokağı, Çavuşdere Caddesi ve Çinili Külhanı Sokağı ile çevrili alanın bir kısmını kaplayan bir çifte hamamdır. Erkekler kısmının karşısında Kösem Sultan Sıbyan Mektebi, Kadınlar kısmının karşısında ise, Ümmi Ahmet Efendi Tekkesi bulunmaktadır. Üsküdar'ın bu güzel, temiz ve ferah hamamı, Mahpeyker Kösem Sultan tarafından 1051 (1642) senesi ortalarında, cami ve medresenin inşasından sonra yaptırılmıştır. Kendisi Sultan I. Ahmet'in eşi, Sultan IV. Murat ile Sultan İbrahim'in annesidir. Hayatı için Çinili Cami bahsine bakınız. Hiçbir yerinde çini bulunmayan hamam, ismini Çinili Cami'den almıştır. Erkekler kısmına meydanımsı bir sahadan girilir. Kapı söveleri kesme taştır. İki yanında odalar bulunmaktadır. Kitâbesi yoktur. Tek küyük kubbeli cemakanda iki katlı ahşap soyunma odaları, orta yerde ise fıskiyesi ve kendisi mermerden yapılmış bir havuz vardır. Soğukluk bir beşik kubbe ile örtülüdür. Burada temizlik yerleri ve helâ bulunmaktadır. Esas yıkanma yeri büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Orta yerde bir göbek taşı, dört köşede ikişer kurnalı halvetler ve üç sofası vardır. Halvetlere eşya koymak için ayrıca nişler yapılmıştır. Hepsi 16 kurnadır. Kadınlar kısmı da aynıdır.