ÇİNİLİ SUYUOn yedinci asır ortasında Kösem Mahpeyker Sultan tarafından Çinili Cami, Çinili Hamam, çeşme ve sebili için getirtilmiştir.


ÇİNİLİ SUYU

On yedinci asır ortasında Kösem Mahpeyker Sultan tarafından Çinili Cami, Çinili Hamam, çeşme ve sebili için getirtilmiştir. Aşağıdaki satırlar merhum Nâzım Nirven Bey'in bir yazısından alınmıştır: "Çinili suyunun kaynakları, zengin bir su yatağı olan Çamlıca ve Çakal Dağı civarındadır. Büyük Çamlıca'nın doğu sırtlarındaki vadilerden toplanan suların yolu, Tantavi Çiftliği'nin kuzeyindeki dereyi takiple ve buradan katma sular alarak çiftlik havuzunun yanından Alemdağı yoluna çıkar, yolun karşı tarafına geçerek Kavak Bayırı'na gelir. Civardaki köşklerin bağlarından inerek, Toygar Çeşmesi'nin alt tarafından Libade'ye gelir.

Su mecrası bu seyri esnasında da bağlardan katma su alır. Burada su yoluna Büyük Çamlıca'dan ve Küçük Çamlıca'dan, Serasker Rıza Paşa arazisinden de su katılır. Su yolu Libade'den sonra Merdivenköyü Caddesi'nin kenarını takip ile Çatal Maslak'a gelir. Burada mecra civardan da katmalar alarak Küçük Çamlıca yoluna iner (Şekerci Maslağı Sokağı). Semerci Bağı'ndan ve Ömer Efendi (Şeyhülislâm Bodrumî) korularından tekrar katmalar alarak Fıstıkdibi'ne gelir. Nişantaşı'nın bulunduğu tarladan, hassa müşiri Rauf Paşa, Altunizâde Necip Bey arazisinden ve sonra da Mısırlı Fazıl Paşa'nın bağçesinden geçerek Sultan Sarayı Bağçesine (ReŞa Sultan Sarayı-Küçük Çamlıca Caddesi) gelir. Buradan da Sırkâtibi Bağı'ndan ve Çiftlik Gazinosu kapısı altından Bağlarbaşı Caddesi'ne (Nuhkuyusu Caddesi) çıkar.

Yenimahalle'ye doğru inen künk su yolu Çinili Cami ile diğer hayrata ulaşır. Su yolunun bu seyrinde bir şube yolu Fıstıkdibi'nde Necip Bey arazisinde, ayrılarak Validebağı'na gider, Şeyhülislâm meşhur Arif Hikmet Bey'in çeşme ve sebiline su verirdi. Vaktiyle 28 adet su verici yeri olan ve günde 600 metre küp bir verimi olan bu su yolunun, 9900 metrelik künkten yapılmış bir şebekesi vardı."