SOLAK SİNAN SUYU955 (1548) tarihinde yaptırılmıştır.


SOLAK SİNAN SUYU

955 (1548) tarihinde yaptırılan Solakbaşı Sinan Ağa Camii için getirilmiştir.

Bağlarbaşı'ndan çıkan su, Selâmi Ali Efendi Caddesi'ni takiben Tekke Kapısı'na gelir ve adı geçen camiin musluklarından akardı.