Bİ'RÜ'Ş-ŞİFA (ŞİFA KUYUSU)Bİ'RÜ'Ş-ŞİFA (ŞİFA KUYUSU)


Bİ'RÜ'Ş-ŞİFA (ŞİFA KUYUSU)

Burhaniye-Abdullah Ağa Caddesi üzerinde, Burhaniye Köyü Camii üst tarafında, biraz ileride, Resmi Efendi Sokağı ile Tunuslu Mahmut Paşa Sokağı karşısındadır. Kuyunun karşısında ve set üzerinde Mirâlem Çeşmesi, 1287(1870) tarihli namazgâh ile Tophanelioğlu Meydanı'ndan nakli yapılan, Gül Baba'nın kabri bulunmaktadır. Kuyunun mermer bileziğinde:
'El-hac Ahmed Süreyya Emin Bey el-Kadirî, halîle-i muhteremesi Şerife Hadice Atiyyetullah Hanı m el-Kadirî hayratından. 25 Nisan 1320 (8 Haziran 1904)'
diye yazılıdır. Bir sıra halindeki yazı yer yer bozulmuştur. Üzerinde bir de çıkrığı bulunan kuyu, bir demir kafes içine alınmıştır.