MİHRİMAH SULTAN SUYUSu, iskele meydanında 1547 tarihinde yaptırılan Mihrimah Sultan Camii şadırvanı ve Çeşmesi için getirilmişti.


MİHRİMAH SULTAN SUYU

Su, iskele meydanında 1547 tarihinde yaptırılan Mihrimah Sultan Camii şadırvanı ve Çeşmesi için getirilmişti.

İlk önce Bülbüldere'den getirtilen su, bilhassa yaz aylarında ihtiyacı karşılamadığından, İcadiye Tepesi'nin doğu eteklerinden getirtmek icap etmişti.

Burada ark ve borularla Arapzâde semtine ve oradan da Özbekler Tekkesi önünden Paşalimanı mevkiine getirilmişti. Hüseyin Baykara Sokağı'nın sağ tarafında hâlâ duran iki haznede depolanan su, camiin şadırvanından akıtılmıştı. Kesme taş ve tuğla hatıllı olarak yaptırılan bu haznelerin Sultan IV. Murat'ın kızı Kaya Sultan'ın sarayına ait olduğu da söylenmektedir.

Bu ihtimal daha kuvvetli görülmektedir. Çünkü, hazneler ile şadırvan arasında 500 metreden fazla bir mesafe olduğu halde, hiç akıntı yoktur. Bu mesafe içinde bunlardan başka, öndeki yalılara ait, biri yıkılmış, iki tonoz çatılı su haznesi daha vardır. Mihrimah Sultan Suyu'nun geçtiği Arapzâde semtinde ve Üsküdar Kız Lisesi'nin hemen arkasındaki bir yere bir ilân taşı dikilmişti.