ÂŞUBİCAN KADINEFENDİ KUYUSUÂŞUBİCAN KADINEFENDİ KUYUSU


ÂŞUBİCAN KADINEFENDİ KUYUSU

Bulgurlu Köyü'nde, Çilehane Mescidi avlusunda idi. 1990 tarihlerinde zarif mermer bileziği yok edilmiş ve yalnız kuyusu kalmıştır. Kuyudan çekilen su, Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa'nın 1291 (1874)'te yaptırdığı, abdest almaya yarayan mermer şadırvana dolduruluyordu. Çıkrıklı kuyunun güzel bileziğinde şu kitabe vardı:
'Cennet-mekân Sultan Mahmud Han Hazretleri'ninkadınlarından üçüncü Aşûbîcan Kadınefendi'nin hayratıdır.
10 C. 1285 (27 Eylül 1868) Aşûbîcan Kadınefendi, 1224 (1809)'da Ayşe Sultan'ı 1226 (1811)'de de Saliha Sultan'ı doğurdu. 1839'da kocasını kaybetti. II. Mahmut'un sağlığında hayatı, Beşiktaş'taki sahilsarayı ile Çamlıca'daki kasrında geçti. Kocasının vefatından sonra uzun müddet yaşadı. 10 Rebiyülâhir 1287 (10 Haziran 1870) tarihinde vefat etti. İstanbul'da, Divanyolu'ndaki Sultan Mahmut'un türbesine gömüldü.