SADRAZAM SÜLEYMAN PAŞA SARAYISaray Doğancılar Meydanı civarında, Sarı Süleyman Paşa Camii'nin kıble yönünde ve Şair Naili Sokak ile Ehram Sokak arasında idi. Kapısının üzerinde bulunduğu yol hâlâ Viran Sokak ismini taşımaktadır.


SADRAZAM SÜLEYMAN PAŞA SARAYI

Saray Doğancılar Meydanı civarında, Sarı Süleyman Paşa Camii'nin kıble yönünde ve Şair Naili Sokak ile Ehram Sokak arasında idi. Kapısının üzerinde bulunduğu yol hâlâ Viran Sokak ismini taşımaktadır. 1965 senesine kadar sarayın mutfak ocağı ve bacası duruyordu. Bir zamanlar Saray Yazlık Sineması olan arsasının üzerinde bugün Hezarfen Ahmet Çelebi İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Şehid Süleyman Paşa Camii bahsine bakı- nız. Bu sarayın civarında veya Salacak yakınında başka bir Süleyman Paşa'nın sarayı daha vardı. Bu "Üsküdar'da hanesi yakınına defn" olunduğu bilinen Ermeni Süleyman Paşa'dır. Kabri bugün mevcut değildir.

Naimâ Mustafa Efendi (1655-1716), 1655 olaylarını anlatırken "Süleyman Paşa ki, Üsküdar'da oturup nice sene ömür süren bir ihtiyardır" dediğine göre, Sicilli Osmânî'nin kaydettiği 1687 tarihi yanlış olmalıdır. İhtimal Sarı Süleyman Paşa ile karıştırılmıştır. "Devletlu Valide Sultan Hazretlerinin adamı olan Mimar Kasım Ağa" Üsküdar'a geçip nice geceler bu sarayda kalmıştır. Malatyalı olan Süleyman Paşa, IV. Mehmet devrinde ve 16 Şevval 1065 (19 Ağustos 1655)'te sadrazam olmuşsa da altı ay sonra azledilmiştir. Süleyman Paşa, 1075 (1655) tarihinden önce Sultan IV. Murat'ın kızı Ayşe Sultan ile evlenerek damat olmuştur.