ARAPZADE SEBİLİSebil, Duvardibi Mevkii'nde ve Duvardibi Karakolu'nun yanında idi.


ARAPZADE SEBİLİ

Sebil, Duvardibi Mevkii'nde ve Duvardibi Karakolu'nun yanında idi. Yan tarafında Serasker Namık Paşa Aile Mezarlığı, karşısında 1209 (1794) tarihli Ayşe Hatun Çeşmesi ve arka tarafında ise Amir Molla ailesinin Mezarlığı bulunuyordu. Ahşap olan bu sebilde, içindeki kuyudan çekilen su dağıtılırdı. 1930-35 senelerinde yıkılmış ve yalnız kuyusu kalmıştı. Bugün, kuyudan ve Amir Molla aile Mezarlığı'ndan eser kalmamıştır. Sebil, Arapzâde Mehmet Amir Efendi, tarafından yaptırılmıştır. Kendisi, Hamdullah Efendi'nin büyük oğlu olup Rumeli payesini almış ve 1288 (1871)'de vefat ederek Hüdâyî Dergâhı hazîresine gömülmüştür. Kabri, Kaya Sultan kızı Fatma Hanım Sultan Türbesi Mezarlığı'ndadır. Amir Efendi'nin eşi Zekiye Hanım 1276 tarihinde vefat etmiş ve Toptaşı Camii hazîresine gömülmüştür. Taşı mevcuttur

. Arapzâde ailesi hazîresi İstanbul'da, Çarşıkapı'da, Yemen Fatihi Sinan Paşa Medresesi Mezarlığı'ndadır. Burada bu aileye ait 12 lâhit vardır. Sebilin arkasında, Karacaahmet Mezarlığı'nda ve 7. Ada'da ise, 3 Ca. 1295 (5 Mayıs 1878)'de vefat eden Arapzâde Atâullah Efendi ile 10 Ca. 1263 (26 Nisan 1847)'de vefat eden Halil Hamid Paşa'nın kızı Hadice Hanım'ın kabirleri bulunmaktadır. Bu büyük ailenin yaklaşık bütün fertlerine Üsküdar, arpalık olarak verilirdi. Nuri Demirağ Korusu'nun doğu tarafındaki Yakartepe'nin güneyindeki geniş bölge, bugün hâlâ Arapzâde semti olarak bilinir.

Bu çok geniş ailenin Sadrazam Halil Hamid Paşa (öl. 1785), Tepedelenli Ali Paşa (öl. 1822), ve Tophane Müşiri Fethi Paşa ile akrabalık kurduğu bilinmektedir. Halil Hamid Paşa'nın oğlu Atabey, Arapzâde Hamdullah Efendi'nin kızını almıştır. Aileye ismini veren Arap Abdurrahman Efendi'dir. Amir Efendi'nin çok zengin ve asalet sahibi bir zat olduğu söylenir.