ÇİNİLİ CAMİ SEBİLİSebil, Çinili Cami'nin Çinili Hamam Sokağı'na açılan avlu kapısının sol tarafında ve Allâme Caddesi'nin sağ köşesindedir.


ÇİNİLİ CAMİ SEBİLİ

Sebil, Çinili Cami'nin Çinili Hamam Sokağı'na açılan avlu kapısının sol tarafında ve Allâme Caddesi'nin sağ köşesindedir. Muhteşem şadırvanın önünde bulunan bu basit sebil, avlu duvarındaki bir pencereden ibarettir. Kitâbesi yoktur. Mimar Başı Kasım Ağa tarafından cami, medrese, mektep, çeşme ve hamam ile beraber 1050 (1640) tarihinde yapılmıştır. Bâniyesi Mahpeyker Kösem Valide Sultan'dır. Çinili Cami bahsine bakınız. Sebil penceresi üzerinde mermer bir silme bulunmaktadır. Klâsik demir parmaklıklı dış yüzünden başka, şadırvan tarafında altında dört oymalı, mermer tas gözü olan ve üzerinde yine mermer bir şebeke bulunan bir yüzü daha vardır. Pencerenin iç tarafında ve iki yanda musluk delikleri ve tas bağlama halkaları görülmektedir. Sebilin sağ tarafında ayrıca bir kuyu bileziği vardır. Kitâbesiz olan bu bilezik evvelce sebilin karşısındaki küçük meydanda idi.