TOPHANELİOĞLU VE CİVARINDAKİ KÖŞKLERÇamlıca'daki ilk meskûn yerlerden birisi olan bu bölgede bu çeşmeden başka, "Tophanelioğlu Kahvesi" ismiyle meşhur 800 arşınlık (544 m.) bir arsa üzerindeki kahve vardı.


TOPHANELİOĞLU VE CİVARINDAKİ KÖŞKLER

İsmini, Tophanelioğlu Mustafa Efendi'den alan semt için, Tophanelioğlu Meydan Çeşmesi bahsine bakınız. Çamlıca'daki ilk meskûn yerlerden birisi olan bu bölgede bu çeşmeden başka, "Tophanelioğlu Kahvesi" ismiyle meşhur 800 arşınlık (544 m.) bir arsa üzerindeki kahve vardı. Senede 800 kuruşa kiraya verilen bu kahve 1841 yılında, 15.000 kuruşa satılığa çıkarılmıştı. Tophanelioğlu'nun en meşhur bağ köşkü, çeşme civarındaki Gümrükçü Osman Paşa (öl. 1838)'nın köşküydü.

Geniş arazisi ve büyük yapısıyla rahat bir sayŞye binası olan bu köşke, 1817 Eylül ayının ilk günleri, hasta bulunan II. Mahmut'un annesi Nakşidil Valide Sultan tebdil hava için yerleştirildi. Fakat, fazla rahatsız bulunan Valide Sultan'ı, Beşiktaş Sarayı'ndan Çamlıca'ya kadar yaptığı yolculuk sarsmıştı. Bu hava değişikliğinden bir fayda olamayacağı anlaşıldığından onbeş gün sonra tekrar Beşiktaş'a getirildi ve orada vefat etti. Kabri, Fatih Camii yanındaki türbesindedir. 1862 yılında mevcut olduğu, tarihi kayıtlardan belli olan Osman Paşa köşkünün civarında ve Koşu Yolu üstünde, Ragıp Bey'in 32 dönümlük bir bağı vardı.

Bu meşhur bağın içinde, bir köşk ve ayrıca üç oda, bir sofa ve bir mutfaktan müteşekkil bir bağ evi bulunuyordu. Bağ 1841 yılında satılığa çıkarıldı. Hiç bir ölçüye tâbi olmayan basit krokiden de anlaşılacağı üzere Tophanelioğlu ve civarında şu köşkler bulunuyordu.