ATİK VALİDE MÜLKİYE RÜŞDİYESİÜsküdar Mülkiye Rüşdiyesi adıyla da bilinen okul 1291 (1874) tarihinde tesis olunmuştur.


ATİK VALİDE MÜLKİYE RÜŞDİYESİ

sküdar Mülkiye Rüşdiyesi adıyla da bilinen okul 1291 (1874) tarihinde tesis olunmuştur. Bu tarihte, sınıf-ı evvelinde (1. sınıf) öğrencisi olmadığı halde, salisinde (3. sınıf) ellibir, sınıf-ı rabisinde (4. sınıf) ellibeş öğrenci vardı.

Bu öğrenciler sekiz öğretmen tarafından yetiştiriliyordu. Mektebin bulunduğu yer ve sonraki durumunu tesbit etmek mümkün olmamıştır.