AHMEDİYE MEDRESESİMedrese, Ahmediye semtindeki Ahmediye Camii'inin avlusundadır.


AHMEDİYE MEDRESESİ

Günümüzdeki İşlevi
MEDRESE

Kültür Dönemi
OSMANLI

Mahalle
AHMEDİYE

Adres
GÜNDOĞUMU CADDESI VE ESVAPÇI SOKAKLARININ BİRLEŞİMİNDE KÖŞEDE BULUNUR.

Mimari Üslup
KLASİK OSMANLI

Yaptıran
EMİNZADE AHMET AĞA

Yapım Tarihi
1722

Tescil Durumu
Tescilli

Ayrıntılı Bilgiler

YAZIT
Var

İlk Yapım Yazıtı
H1134/1721-1722

Mal Sahibi
VAKIF

Bakımından Sorumlu Kuruluş
Vak

Taşıyıcı Sistem
TAŞ

Örtü Türü
Eğrisel

Plan Özellikleri
AHMEDİYE MEDRESESİ, CAMİ, KÜTÜPHANE, SIBYAN MEKTEBİ, TÜRBE VE HAZİRENİN BULUNDUĞU AVLUNUN GÜNEYBATI KÖŞESİNDE "L" PLAN ŞEMALIDIR. DERSHANE OLARAK BATIDAKİ HÜCRE DİZİSİNİN SONUNDA YER ALAN KÜTÜPHANE KULLANILMIŞTIR. KARE PLANLI HÜCRE DİZİLERİNİN ÖNÜNDE BUL

Cephe Özellikler
MEDRESENİN BULUNDUĞU AVLUYA GÜNGOĞUMU CADDESİ VE ESVAPÇI SOKAĞINA AÇILAN İKİ KAPI İLE GİRİLİR. AVLU CEPHESİNDE YUVARLAK KEMERLİ REVAK AÇIKLIKLARI BİR MÜDAHALE SONRASI ALÜMİNYUM DOĞRAMALI CAMEKANLA KAPATILMIŞTIR. DÜZ BİR SİLME İLE SONLANAN ALT YAPI ÜZERİNDE REVAK KUBBELERİ YÜKSELİR. HÜCRE KUBBELERİ DOĞRUDAN BEDEN DUVARI ÜZERİNDEN BAŞLAR. HÜCRELERİN REVAKLARDA BİRER, DIŞ BEDEN DUVARINDA İKİŞER PENCERELERİ VARDIR.

İçmekan Özellikleri
OLDUKÇA YALIN DÜZENLENMİŞ ODALARDA BİR OCAK VE DOLAP NİŞİ BULUNUR.

Cepheye İlişkin Malzeme
TAŞ

Devşirme Malzeme
Görülmedi

Fiziksel Özgünlük
Özgün

İşlevsel Özgünlük
Özgün Değil

Gözlem ve Açıklamalar
1914 YILINDA HARAP DURUMDA OLAN MEDRESE, 1918 YILINDA DARÜLHİLAFE KADROSUNA ALINMIŞ HÜCRELERDE MUHACİRLER VE ASKERLER BARINMIŞTIR. MEDRESE GÜNÜMÜZDE ÜSKÜDAR MÜFTÜLÜĞÜ ERKEK KUR'AN KURSU OLARAK KULLANILMAKTADIR.

Başlıca Kaynaklar
MÜBAHAT S. KÜTÜKOĞLU, XX. ASRA ERİŞEN İSTANBUL MEDRESELERİ, TTK YAYINLARI, ANKARA 2000, S.317-318.

envanter.org...

 

Medrese, Ahmediye semtindeki Ahmediye Camii'inin avlusundadır. 1134 (1721-22) tarihinde Tersane Emini Ahmet Ağa tarafından külliye ile beraber yaptırılmıştır. Ahmediye Camii bahsine bakınız. Camiin avlusunda ve 'L' harŞ şeklindeki medrese, dershane ile kütüphane arasında yer alır. Onbir medrese odasının önünde, mermer sütunlar üzerine oturtulmuş kubbeli bir revak bulunmaktadır. Dokuz sütunun üzerindeki mermer başlıklar baklavalıdır. Ocaklı ve pencereli medrese odalarının üzerleri kubbe ile örtülmüştür. 'L' şeklinin köşesinde medresinin ayak yolu bulunmaktadır. Medrese odaları, Hilâl-i Ahmer'in ve sonra Kızılay'ın imareti haline getirilmiş ve yakın tarihe kadar Üsküdar'ın fakir halkına buradan yemek dağıtılmıştır. Evkaf hergün 250, Kızılay 2300 kişiye yemek dağıtmakta idi. 1965 senesinde, buradan yemek almağa gelen kalmadığından aşevi dağıtılmıştır. Bu sevindirici bir durumdur. Mimarı, Kayserili Mehmet Ağa'dır.