SERBÖLÜK ŞEYH AHMET KEŞFÎ EFENDİ TEKKESİSERBÖLÜK ŞEYH AHMET KEŞFÎ EFENDİ TEKKESİ


SERBÖLÜK ŞEYH AHMET KEŞFÎ EFENDİ TEKKESİ

Âyin günü Perşembe olan bu Kadirî Dergâhı, Üsküdar'da Divitçiler Caddesi ile Harmanlık Sokağı'nın birleştiği yerde ve caddenin sağ köşesinde, 1142 (1729) tarihli, Valide Kethüdası Mehmet Ağa Çeşmesi arkasındaki geniş, ağaçlıklı bahçenin içinde idi. Şimdi yerinde bir ilköğretim okulu vardır. Tekkenin her iki yola açılan avlu kapıları bulunuyordu. (Vaziyet plânı için Muhyi Efendi Tekkesi bahsine bakınız.) Dergâhın karşı köşesinde, 1527 tarihinden evvel yaptırılmış olan, Muallimzâde, Kazasker Ahmet Efendi Camii ve hazîresi vardı. Halk dilinde Divitçiler Camii diye meşhur olan bu mabetten ve saydığımız diğer üç eserden, bugün hiç bir nişane kalmamıştır. Tekke, Serbölük Şeyh Ahmet Keşfî Efendi tarafı ndan 1268 (1851) tarihinde ahşap olarak yaptırılmıştır. Kendisi ve kendisinden sonra şeyh olanlar Divitçiler Camii'nin Cadde üzerindeki hazîresinde medfun idiler. Zeynep-Kâmil Hastahanesi önündeki yolun seviyesi indirildiğinden yüksekte kalmış olan hazîre 1971 senesinde, bu semtin mahalle muhtarı tarafından dozerle yıkılmak suretiyle ortadan kaldırılmak istenmiş fakat, yapılan müdahale neticesinde, parçalanmaktan kurtarılan taşlar, Karacaahmet Mezarlığı'na nakledilmiştir. Bunlar, Harmanlık Kapısı'nın sağ tarafında ve hastahane önündeki Salı Sokağı'nın tam karşısına gelen yerdedir.