MUSTAFA AĞA MEKTEBİMektep, Ayvansarayî Hüseyin Efendi'ye göre "Aşçıbaşı Pervane Mehmet Ağa' nın mahallesinde Attar Ali Paşa'nın dükkânı köşesindedir.


MUSTAFA AĞA MEKTEBİ

Mektep, Ayvansarayî Hüseyin Efendi'ye göre "Aşçıbaşı Pervane Mehmet Ağa' nın mahallesinde Attar Ali Paşa'nın dükkânı köşesindedir.

" Bu yer, eski adı Kuyubaşı olan şimdiki Kapıağası mevkiinde ve İnadiye Camii Sokağı ile Aşçıbaşı Mektebi Sokağı'nın birleştiği yerde ve ikinci sokağın sağ köşesinde ve Aşçıbaşı Camii'nin yanında idi. Okul, Anadolulu olduğu için 'Türk' lâkabıyla anılan el-hac Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Kendisi, İkinci Sekbanlar'ın odabaşılığından çıkmış, Reisü'l-küttab Üçanbarlı Mehmet Efendi'nin (öl.1145/1732) kethüdası iken Silâhdar ağası olmuş ve 1163 (1750) Şevvalinde Mısır'a gönderilmiştir. 1167 Şevvalinde (Ağustos 1754) kalp yetmezliğinden vefat etmiştir. Kabri, Aşçıbaşı Camii'nin karşısındaki Karacaahmet Mezarlığı'nda ve mezaristan Seddi kenarında ve 1924'te tamire muhtaç iken bugün yok olmuştur. Fevkânî olan bu klâsik mektebin altında ve köşede mektep ile beraber yaptırılan bir sebil vardı.