SA'DEDDİN EFENDİ SEBİLİ



Sebil, Gündoğumu Caddesi üzerindedir.


SA'DEDDİN EFENDİ SEBİLİ

Sebil, Gündoğumu Caddesi üzerindedir. Sağ tarafında aynı tarihte yaptırılan ve barok mimarîsinin en güzel örneklerinden biri olan Sadeddin Efendi Çeşmesi ve onun yanında bu ailenin hazîresi ve onun yanında ise Ziya Bey Sebili ve Karacaahmet Türbesi bulunmaktardır. Sebili ve çeşmeyi, bir menzil manzumesi olarak düşünebiliriz. Tarihin hiç bir devrinde kesif bir iskân sahası olmadığı halde bu bölgede, asırlar boyunca onbir sebil, altı çeşme, sayıları bugün için unutulmuş, bir çok kuyu ve üç cami yer almıştı. Anadolu, Bağdat, İran ve Mısır'a gitmek için Üsküdar'a geçen ordular veya kervanlar için burası bir toplanma ve mecburi geçiş yolu idi. Sebil tamamen mermerden yapılmıştır. Başlıklı dört sütun arasında şebeke demirleri yok olan, fakat sonradan birer parmaklık demiri konan üç penceresi vardır. Çeşme ile beraber devam eden mermer geniş saçağı ile dilimli pencere kemeri arasında otuz mısralı uzun bir kitâbe bulunmaktadır. Saçağının üzerinde sekiz köşeli bir kubbe kasnağı ve bunun üzerinde de dilimleri mermer örtülü kubbesi vardır. Kubbenin en tepesine de yine mermer bir âlem yerleştirilmiştir.