HACI FAİK EFENDİ MEKTEBİGünümüze kadar gelemeyen bu mektep, Durbali Sokak üzerinde ve bu sokağın Hatmi Sokağı ile birleştiği yerde ve ikinci sokağın sağ köşesinde idi.


HACI FAİK EFENDİ MEKTEBİ

Günümüze kadar gelemeyen bu mektep, Durbali Sokak üzerinde ve bu sokağın Hatmi Sokağı ile birleştiği yerde ve ikinci sokağın sağ köşesinde idi. Hangi tarihte yapıldığı belli olmayan bu mektep mülhak vakışardan olup 1924 yılında harap durumda idi.

Biraz ilerisinde bulunan Fatma Hatun Camii 1176 (1762-63) tarihinde tamir edilmiştir. Mektebin yeri bugün arsa halindedir. Hatmi Sokağı'na göre yüksek bir mevkide bulunduğundan bu yol tarafı istinat duvarlıdır. Toptaşı'na bakan çok güzel bir manzarası vardır.

Hemen karşısında, yol aşırı yerde ve Hatmi Sokağı'nın sol başında Hilmi Çelikoğlu İlköğretim Okulu bulunmaktadır.