SELİMİYE MEYDANI KUYULARISELİMİYE MEYDANI KUYULARI


SELİMİYE MEYDANI KUYULARI

Kışlanın cümle kapısı önündeki meydanda, üç adet kuyu var idi. Bânileri belli değildir.